THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Singapore - Vui lễ 30/4

Du lịch Singapore - Vui lễ 30/4

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-04-28 14:25:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 16,200,000 16,200,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 16,200,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 12,960,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 4,900,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 16,200,000 vnđ