THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Tây Tạng - Huyền bí đầy mê hoặc

Du lịch Tây Tạng - Huyền bí đầy mê hoặc

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 30,300,000 30,300,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 25,800,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 10,500,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 30,300,000 vnđ