THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Thái Lan - Thiên đường Phuket

Du lịch Thái Lan - Thiên đường Phuket

Còn nhận khách Khởi hành: Chủ nhật hàng tuần
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 12,400,000 12,400,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 12,400,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 10,000,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 3,800,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 12,400,000 vnđ