THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Trung Quốc - Mãn nhãn Phượng Hoàng Cổ Trấn

Du lịch Trung Quốc - Mãn nhãn Phượng Hoàng Cổ Trấn

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-06-21 15:00:00
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 14,990,000 14,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 13,590,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 5,500,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 4,700,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 14,990,000 vnđ