THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Trung Quốc - Rực rỡ mùa thu Bắc Kinh

Du lịch Trung Quốc - Rực rỡ mùa thu Bắc Kinh

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-11-07 05:40:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 13,500,000 13,500,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 12,500,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 4,100,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 3,500,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 13,500,000 vnđ