THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Trung Quốc - Thiên đường Trương Gia Giới

Du lịch Trung Quốc - Thiên đường Trương Gia Giới

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-05-27 15:00:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 13,690,000 13,690,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 12,690,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 4,500,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 4,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 13,690,000 vnđ