THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Trung Quốc - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

Du lịch Trung Quốc - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

Còn nhận khách Khởi hành: 2020-03-31 15:30:00
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 15,990,000 15,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 14,500,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 5,000,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 3,500,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 15,990,000 vnđ