THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Trung Quốc - Visa đơn giản

Du lịch Trung Quốc - Visa đơn giản

Còn nhận khách Khởi hành: 2019-10-29 12:05:00
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 17,900,000 17,900,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 16,100,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 6,600,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 4,500,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 17,900,000 vnđ