THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Vũng Tàu - Bình Châu - Hồ Cốc

Du lịch Vũng Tàu - Bình Châu - Hồ Cốc

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 2, 5 hàng tuần
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 1,850,000 1,850,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 925,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 600,000 0 vnđ
Phụ thu khách mang quốc tịch nước ngoài x 300,000 0 vnđ
Tổng cộng : 1,850,000 vnđ