THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Vũng Tàu cuối tuần

Du lịch Vũng Tàu cuối tuần

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 6, 7, chủ nhật hàng tuần
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 2,900,000 2,900,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 1,450,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 1,600,000 0 vnđ
Tổng cộng : 2,900,000 vnđ