THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Vũng Tàu - Hồ Cốc - Bình Châu

Du lịch Vũng Tàu - Hồ Cốc - Bình Châu

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 2,750,000 2,750,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 1,375,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 1,200,000 0 vnđ
Tổng cộng : 2,750,000 vnđ