THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du xuân Phú Quốc - Chơi Tết thỏa thích

Du xuân Phú Quốc - Chơi Tết thỏa thích

Còn nhận khách Khởi hành: Tết Mùng 1/2/3/4/5/6/7
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 4,990,000 4,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 3,700,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 800,000 0 vnđ
Tổng cộng : 4,990,000 vnđ