THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Khu du lịch nghỉ dưỡng Seava Hồ Tràm 2 ngày

Khu du lịch nghỉ dưỡng Seava Hồ Tràm 2 ngày

Còn nhận khách Khởi hành: Hằng ngày
Người lớn (từ 10 tuổi trở lên) x 1,960,000 1,960,000 vnđ
Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) x 1,200,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi) x 300,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 600,000 0 vnđ
Phụ thu khách mang quốc tịch nước ngoài x 300,000 0 vnđ
Tổng cộng : 1,960,000 vnđ