Kích cầu du lịch nội địa

Đến tham dự chỉ đạo có ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng TCDL Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch HHDL Việt Nam, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp. HCM. Giám đốc Sở Du lịch Tp. HCM, Chủ tịch HHDL Tp. HCM, Giám đốc Sở Du lịch & Chủ tịch, Phó Chủ tịch HHDL các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Đông Nam bộ, hơn 30 phóng viên báo đài cùng hơn 100 doanh nghiệp du lịch tại Tp. HCM.