THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Châu Âu - Đông Âu cổ kính

Du lịch Châu Âu - Đông Âu cổ kính

Còn nhận khách Khởi hành: Chủ nhật hàng tuần
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 39,900,000 39,900,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 39,900,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 34,000,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 12,000,000 0 vnđ
Lệ phí xin visa Châu Âu và chi phí dịch thuật x 5,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 39,900,000 vnđ