THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Phần Lan - Săn Bắc Cực Quang

Du lịch Phần Lan - Săn Bắc Cực Quang

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 3, 5, 7 hàng tuần
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 89,900,000 89,900,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 76,600,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 26,900,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Lệ phí xin visa Châu Âu và chi phí dịch thuật: x 5,000,000 0 vnđ
Tổng cộng : 89,900,000 vnđ