THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

Du lịch Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

Còn nhận khách Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Người lớn (từ 11 tuổi trở lên) x 57,500,000 57,500,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 57,500,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi) x 43,300,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 17,300,000 0 vnđ
Phụ thu phòng đơn x 8,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 57,500,000 vnđ