THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du ngoạn Hy Lạp

Du ngoạn Hy Lạp

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 36,800,000 36,800,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 36,800,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 29,500,000 0 vnđ
Tổng cộng : 36,800,000 vnđ