Đố vui - Các ngọn núi ở Việt Nam

Hãy thử trả lời những câu hỏi về các ngọn núi nổi tiếng của Việt Nam. Hãy xem trình hiểu biết của bạn đến đâu nào!

 

Núi gì mang lấy hai ngà?
 
 
Núi gì Hà Tĩnh em qua?
 
 
Núi gì có một gọi ba mới kỳ?
 
 
Về thăm trên đất An Giang
 
Núi gì nghiêng ngả trước làn gió đông?
 
 
Núi gì bớt giận đừng ghen
 
Số anh ba vợ mới nên cửa nhà
 
 
Núi gì Hồng Đức khắc bia
 
Việt Chiêm hai nước phân chia rõ ràng
 
 
Núi gì mẹ của Hải Vân
 
Đèo cao uốn khúc lượn vần sườn non?
 
 
Núi gì cũng chị cũng em
 
Bước ra nhà ngoài thêm sắc kém chi?
 
 
Miền Trung khúc ruột bao đời
 
Một đàn ngựa trắng nối đuôi nhau về?
 
 
Núi nào giữa có đèo Ngang,
 
Xưa từng giúp chúa Nguyễn Hoàng dung thân?
 
 
Núi nào cao nhất nước ta?
 
 
Núi gì đầy ắp tình người?
 
 
Núi nào năm ngọn quây quần
 
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ gần bên nhau?
 
 
Nơi nào trắng rợp hoa lau
 
Xưa Đinh Bộ Lĩnh chăn trâu phất cờ?
 
 
Núi gì lừng tiếng một vùng đế kinh?
 
 
Núi gì thi sĩ sông Đà mượn tên?
 
 
Núi gì gặt lúa trên đồng?
 
 
Núi gì nhẹ gót thần tiên lên trời?
 
 
Núi gì Trịnh, Nguyễn xưng danh?
 
 
Núi gì nhắc tới Tây Ninh?
 
 
Núi gì chào đón bé thơ ra đời
 
 
Núi gì nữ tướng phất cờ?
 
 
Núi gì đá lại tứ chồng lên nhau?
 
 
Núi gì đứng đó bao năm chờ chồng?
 
 
Núi gì ngăn cách đến trông?
 
 
 
Tổng hợp (VnE)